drapacze chmurBuildingNYC utworzono w celu obrony prawa do pracy w uczciwym i sprawiedliwym środowisku, wolnym od niesprawiedliwych przepisów, politycznego faworyzowania i szczególnych interesów osób, które desperacko próbują utrzymać swój coraz bardziej malejący udział w przemyśle budowlanym Nowego Jorku. 

Większość przemysłu budowlanego jest oblegana przez siły, które kurczowo trzymają się starych modeli postępowania. Siły te zagrażają – dosłownie rzucając kłody pod nogi – dziesiątkom tysięcy pracownikom-imigrantom i pracownikom mniejszościowym, którzy wykonują największy odsetek wszystkich prac budowalnych w Nowym Jorku.

Mimo że pogrążeni byliśmy w klimacie ekonomicznej recesji i nierówności zarobkowej, to pracownikom tym, udało się, poprzez ciężką pracę i wytrwałość, zapewnić znaczne szanse na stabilność i długoterminowy sukces. Pochodzą oni z niemal wszystkich dzielnic klasy robotniczej Nowego Jorku, gdzie bezrobocie przekracza średnią krajową. Są to pracownicy-imigranci i pracownicy mniejszościowi, którzy byli ignorowani na przestrzeni lat przez strony zainteresowane branży budowlanej, oddane archaicznym, i często dosyć dyskryminującym, metodom prowadzenia działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy grupy szczególnych interesów rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na temat tych firm i pracowników, którzy obecnie z powodzeniem realizują większość wysokiej jakości robót budowlanych, zatrudniając największą i najbardziej zróżnicowaną siłę roboczą i budując więcej przystępnych mieszkań niż jakakolwiek inna strona w Nowym Jorku, my postanowiliśmy pokazać jak jest naprawdę.

BuildingNYC działa, aby:

  • Upewnić się, że przepisy, kody, ustawy i ogólne standardy przemysłowe stosowane są bez żadnych wyjątków;
  • Walczyć o przejrzyste i odpowiedzialne kryteria zdrowia i bezpieczeństwa mające wpływ na nowe i aktualne ustawodawstwo;
  • Tworzyć i rozpowszechniać bieżącą edukację i programy szkoleniowe, które tworzą jasną ścieżkę do zwiększonego bezpieczeństwa w miejscu pracu, rozwoju kariery i zabezpieczenia pracy; i
  • Promować równość warunków działania i jednakowych szans w przemyśle budowlanym w Nowym Jorku, poprzez zwiększanie bezpieczeństwa zatrudnienia dla pracowników i ich zakładów pracy, tych, którzy są obecnie liderami przemysłu budowlanego, i którzy wykonują większość prac budowalnych w Nowym Jorku.

BNYC przyjmuje wszystkich pracowników i firmy popierające cele naszej misji. Dołączcie do nas już teraz!

This post is also available in: angielski, hiszpański, rosyjski, chiński uproszczony