WIADOMOŚCI Z OSTATNIEJ CHWILI: BuildingNYC informuje o utworzeniu Spółki szkoleniowej z Associated Builders and Contractors (ABC, Stowarzyszeni pracownicy budowlani i wykonawcy)

BuildingNYC (BNYC), grupa wykonawców i pracowników promująca w Nowym Jorku przemysł budowlany niewymagający od pracowników przynależności do związków zawodowych i zatrudniający w oparciu o kwalifikacje ogłasza utworzenie innowacyjnej spółki ze stowarzyszonymi pracownikami budowlanymi i wykonawcami (ABC), krajowym stowarzyszeniem handlowym reprezentującym 21,000 wykonawców, podwykonawców, dostawców materiałów i powiązanych firm zatrudniających w oparciu o kwalifikacje i niewymagających przynależności związkowej w całych Stanach Zjednoczonych.