New York, New York – BuildingNYC (BNYC), grupa wykonawców i pracowników promująca w Nowym Jorku przemysł budowlany zatrudniający pracowników w oparciu o kwalifikacje, a nie przynależność związkową ogłasza utworzenie innowacyjnej spółki z ABC, krajowym stowarzyszeniem handlowym rezprezentującym prawie 21 000 wykonawców, podwykonawców, dostawców materiałów i innych powiązanych firm, działających na terenie całych Stanów Zjednoczonych i zatrudniających pracowników w oparciu o kwalifikacje, a nie przynależność do związków. (http://buildingnyc.org/; http://www.abcnys.org/).

ABC jest uznanym liderem w szkoleniu w zakresie umiejętności i praktyk zawodowych dla pracowników branży budowlanej zatrudnianych przez wykonawców i podwykonawców niewymagąjących przynależności do związku zawodowego i rekrutujących na podstawie kwalifikacji. Grupa ABC specjalizuje się w programach, które wyposażają rzemieślników w wiedzą i umiejętności, których potrzebują, aby zwiększyć swoją produktywność i bezpieczeństwo oraz rozwijać swoją karierę. ABC oferuje również program praktyk, który spełnia federalne i państwowe wymagania obowiązujące w przypadku zarejestrowanych praktyk i stanowisk pracy, na których obowiązuje dominująca stawka, w ramach którego pracodawca sponsoruje uczenie się w klasie i w miejscu pracy. Rzemieślnicy, którzy z powodzeniem ukończą ten program otrzymują tytuł czeladnika i dyplom.

Celem takiej współpracy jest umożliwienie pracownikom, którzy stanowią część bazy członkowskiej firmy BNYC doskonalenia ich umiejętności, aby mogli oni nie tylko pracować w bezpieczniejszym środowisku, ale także ewoluować w wybranym przez nich zawodzie oraz stworzyć podstawę do zbudowania dobrze płatnej kariery na całe życie.

,,Dzięki współpracy BNYC i ABC tysiące pracowników mniejszościowych, których reprezentujemy, wezmą udział w szkoleniach, które postawią ich na równej pozycji z każdym innym pracownikiem przemysłu budowlanego. Niniejszy program jest bezpośrednio zaprzecza przekonaniu, że jakościowe szkolenie można zdobyć tylko w istniejącym systemie cechowym.”

– Brad Gerstman, rzecznik BuildingNYC.

,,Jesteśmy dumni z naszej współpracy z BuildingNYC w zakresie świadczenia usług edukacyjnych na najwyższym poziomie i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Budownictwo z racji swojego charakteru jest niebezpiecznym przemysłem, a Building NYC potwierdza swoje zaangażowanie w zapewnienia odpowiedniego szkolenia, będącego priorytetem w przypadku każdego pracownika, który po skończonej pracy bezpiecznie wraca do domu do swojej rodziny. Niniejsza współpraca pokazuje ogromny wkład ze strony Building NYC w ich siłę roboczą. Ten wkład pozwoli pracownikom na rozwój zawodowy i poprowadzi ich przez całą karierę zawodową. Ponadto sprawi, że będą lepsi w odpowiednich dziedzinach i atrakcyjni w przemyśle znanym z wysokiego zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą. Podjęcie się tej inicjatwy jest dowodem na to, jak doskonale BuildingNYC zdaje sobie sprawę, że to właśnie ich siła robocza może im pomóc odnieść sukces.”

– Brian Sampson, ABC, prezydent Empire Chapter.

Spółka szkoleniowa pomiędzy BuildingNYC i ABC jest kolejnym pozytywnym krokiem w kierunku upewnienia się, że nieprzynależąca do związków, funkcjonująca i rozwijająca się siła robocza, będąca nową falą przyszłości miasta Nowy Jork, jest najlepiej wyszkolona i najbezpieczniejsza w mieście.

BuildingNYC (BNYC) jest stowarzyszeniem regionalnego przemysłu budowlanego, które reprezentuje tych, którzy dzisiaj wykonują większość robót budowlanych w Nowym Jorku, w szczególności w budownictwie mieszkaniowym typu affordable housing. Założone w oparciu o filozofię zakładów pracy niewymagających od pracowników przynależności do związków zawodowych i zatrudniania w oparciu o kwalifikacje, BNYC składa się z pracowników i firm reprezentujących wszystkie sektory przemysłu budowlanego Nowego Jorku. Chcemy chronić i występować w obronie prawa do pracy w bezpiecznym, uczciwym i sprawiedliwym środowisku, które promuje dalszy rozwój i sukces w regionalnym przemyśle budowlanym Nowego Jorku.

Stowarzyszeni pracownicy budowlani i wykonawcy (ABC) jest krajowym stowarzyszeniem handlowym przemysłu budowlanego reprezentującym 21 000 członków oddziału. Założone w oparciu o filozofię zakładów pracy niewymagających od pracowników przynależności do związków zawodowych i zatrudniania w oparciu o kwalifikacje, stowarzyszenie ABC i jego 70 oddziałów pomagają członkom pracować nad rozwojem pracowników, zdobywać pracę i świadczyć usługi w sposób bezpieczny, etyczny i korzystny dla społeczności, w których ABC i jego członkowie pracują. Członkostwo w ABC reprezentuje wszystkie specjalności przemysłu budowlanego Nowego Jorku i składa się głównie z firm, które wykonują prace w sektorze przemysłowym i handlowym. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Brainem Noonan na adres Noonan@abcnys.org, (315) 404-5015.

This post is also available in: angielski, hiszpański, rosyjski, chiński uproszczony